Spansk keramik

Håndlavet kande 4 - Unika keramik
Håndlavet skål (stor) 8 - Unika keramik
Håndlavet kande 5 - Unika keramik
Håndlavet kande 6 - Unika keramik
Håndlavet kande 12 - Unika keramik