KØB JULGAVER NU OG BYT FREM TIL 21 JANUAR 2023

Fasano Keramik

Fasano fad/skål (Ø28) - Unika Keramik
Fasano fad (Ø32) - Unika Keramik - 4
Fasano fad (Ø32) - Unika Keramik - 3
Fasano fad (Ø32) - Unika Keramik - 1
Fasano dyb skål (Ø22) - Unika Keramik - 2
Fasano tallerken (Ø26) 2 - Unika Keramik
Fasano tallerken (Ø24) - Unika Keramik
Fasano tallerken (Ø24) - Unika Keramik
Fasano dyb skål (Ø22) - Unika Keramik - 1
Fasano tallerken (Ø24) - Unika Keramik
Fasano tallerken (Ø26) 3 - Unika Keramik
Fasano tallerken (Ø28) 2 - Unika Keramik
Fasano tallerken (Ø28) 1 - Unika Keramik
Fasano skål (Ø26) - Unika Keramik